استان آذربایجان غربی

210

ایستگاه

 • استفاده از سولارپنل
 • ایستگاه های صنعتی و سی ان جی
 • نصب و راه اندازی در 120 روز
 • SQL & OPC DA
خطوط انتقال گاز سراسری

120

ایستگاه

 • شیرهای بین راهی خطوط انتقال سراسری گاز
 • شبیه ساز پروتکل ماهواره ای اینمارست
 • استفاده از سولار پنل
 • سیگنالهای دیجیتال و آنالوگ
استان گیلان

36

ایستگاه

 • مانیتورینگ آنلاین
 • ایستگاه های بزرگ و صنعتی
 • استفاده از انواع بسترهای ارتباطی
 • OPC UA & IEC104 & SQL
استان اصفهان

45

ایستگاه

 • مانیتورینگ آنلاین
 • ایستگاه های بزرگ و صنعتی
 • بیشترین حجم گاز مانیتورشده در سراسر کشور
 • OPC UA & IEC104 & SQL
Mobirise

برخی از برزرگترین مشتریان ما

© Copyright 2025 SSP - All Rights Reserved

Created with Mobirise ‌

Web Page Maker